Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.windhondenbaanrecords.info

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de www.windhondenbaanrecords.info site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel www.windhondenbaanrecords.info zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. www.windhondenbaanrecords.info  garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. www.windhondenbaanrecords.info wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.windhondenbaanrecords.info  links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen.www.windhondenbaanrecords.info aanvaart derhalve geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is doorwww.windhondenbaanrecords.info niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

www.windhondenbaanrecords.info  behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van www.windhondenbaanrecords.info  of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

www.windhondenbaanrecords.info  behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Foto’s Plaatsen

   

 

 

 

 

 

De meeste foto’s op deze website zijn door mij zelf  [Edwin Kasteleijns] gemaakt behalve de achtergrondfoto, deze is gemaakt door Stijn Vermeulen. Is de foto door iemand anders gemaakt staat dat erbij. Indien u niet wil dat een foto van u en/of uw hond op internet verschijnt kan u mij daar gewoon over  mailen  of aanspreken op een renbaan. Bij geen reaktie ga ik ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s.