Geldrop Whippets

Whippet Reu 280
Whippet Reu 350 21.70 Ok-Bluey
15 april 2018 Driehartenren
Whippet Reu 495
Whippet Teef 280
Whippet Teef 350 22.83 Chasing Lane’s Funk de Luxe 17 april 2016 Driehartenren
Whippet Teef 495
Whippet Plus Teef 280
Whippet Plus Teef 350 21.55 Fast Companý Beetle Juice 15 april 2018 Driehartenren
Whippet Plus Teef 495
Whippet Plus Reu 280 18.46 Devaj 1976 Oval-Express 17 april 2016 Driehartenren
Whippet Plus Reu 350 21.38 Goldrun’s Mind Misschief  15 april 2018 Driehartenren

Whippet Plus Reu 495