Son en Breugel Whippets

Whippet Reu: 360 22.47 Quixand Falloutboy
20 mei 2012 Gouden Sonnetje
Whippet Plus Reu: 360 22.56 Goldrun’s Mind Mischief
13 augustus 2017
Gr.Prijs vd Lichtstad

Whippet Teef: 360 22.93 Bluenote’s Akemi AT Kenfield 25 mei 2014 Gouden Sonnetje
Whippet Plus Teef: 360 22.82 Fista z Orisova Domu

 

13 augustus 2017
Gr Prijs vd Lichtstad